Pravilnik zasebnosti

1. O Pravilniku o zasebnosti

Namen Pravilnika o zasebnosti TMH d.o.o. (v nadaljevanju: “Pravilnik o zasebnosti”) je seznanitev uporabnikov storitev TMH d.o.o. ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: ”posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe TMH d.o.o. (v nadaljevanju: TMH) ter pravicami posameznikov na tem področju.

TMH nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov.

V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:

kontaktne informacije TMH,
namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
veljavnost Pravilnika o zasebnosti.

2. Osebni podatki, ki jih zbira TMH Če ste le obiskovalec spletne strani TMH, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik uporabite kontaktni obrazec TMH, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih vnesete ob izpolnjevanju obrazca. Ti osebni podatki so:

ime in priimek
kontaktni e-poštni naslov
kontaktni telefon
vaše sporočilo
IP naslov

3. Upravljavec osebnih podatkov Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je TMH d.o.o.

4. Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate naše storitve, kot tudi tistim, ki obiščete našo spletno stran.

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Drugi podatki, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

Če “piškotkov” ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani, ni pa sprejem piškotkov pogoj za uporabo spletne strani TMH.

Več o piškotkih in njihovi uporabi si preberite v Pravilniku o piškotkih, ki je objavljen na spletni strani TMH.

11. Končne določbe Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

TMH d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani TMH 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega.

V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov info@tmh.si.

12. Veljavnost Pravilnika o zasebnosti Ta Pravilnik o zasebnosti je objavljen na spletni strani TMH (https://www.tmh.si/) in začne veljati 25. 10. 2020.

TMH d.o.o.